Emisiunea de divertisment online dating


22-Aug-2017 10:38

În conformitate cu articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în acțiunile sale întreprinse în temeiul tratatelor, Uniunea ține seama de aspectele culturale.

Prin facilitarea accesului la programele de televiziune și radio, prezenta propunere îmbunătățește accesul la conținutul cultural, știri și informații.

Prezenta propunere urmărește să promoveze furnizarea transfrontalieră de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și să faciliteze retransmisia digitală în rețele închise a programelor de televiziune și radio din alte state membre, prin adaptarea cadrului juridic al Uniunii.

Prin soluționarea dificultăților legate de obținerea drepturilor, aceasta creează condiții care permit radiodifuzorilor și operatorilor de servicii de retransmisie să ofere, în întreaga UE, un acces mai larg la programele de televiziune și radio.

Ofertele online ale radiodifuzorilor includ, în special, serviciile de transmisie simulcast (canale TV/radio care sunt transmise online în același timp cu transmisiile tradiționale prin satelit, cablu sau rețea terestră), serviciile de video în reluare și podcast-urile.

În pofida varietății tot mai mari a serviciilor online, programele radiodifuzorilor rămân în continuare, în multe cazuri, inaccesibile online pentru cetățenii europeni care trăiesc în alte state membre.

În decembrie 2015, Comisia a făcut un prim pas prin adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea portabilității transfrontaliere a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne Prezenta propunere răspunde unuia dintre obiectivele-cheie identificate în Strategia privind piața unică digitală: asigurarea unui acces online mai larg al utilizatorilor din întreaga UE la programele de televiziune și radio.

Promovarea furnizării transfrontaliere de servicii online auxiliare emisiunilor radiodifuzate și facilitarea retransmisiei digitale a programelor de televiziune și radio din alte state membre constituie un pas important care înlătură, în beneficiul utilizatorilor, un obstacol specific din calea accesului transfrontalier la conținutul radiodifuzat.

emisiunea de divertisment online dating-27

Sex random chat france

Cu toate acestea, anumite dispoziții specifice privind aplicarea gestiunii colective obligatorii în cazul serviciilor de retransmisie digitală prin rețele închise ar trebui stabilite de statele membre.Aspectul tratat în prezenta propunere, și anume accesul mai larg al cetățenilor din întreaga Uniune la programele de televiziune și radio, este, în esență, de natură transfrontalieră.Numai un instrument al Uniunii poate stabili o normă prin care se aplică principiul țării de origine în cazul transmisiei peste granițe a programelor de televiziune și radio.Aceasta contribuie la promovarea intereselor consumatorilor prin asigurarea unui acces mai larg la programele de televiziune și radio din alte state membre și, în consecință, este conformă cu politicile UE în domeniul protecției consumatorilor și cu articolul 169 din TFUE.

emisiunea de divertisment online dating-79

nude sexy spy cams

Propunerea de regulament se bazează pe articolul 114 din TFUE.

Deseori, drepturile trebuie obținute într-un interval scurt de timp, în special atunci când se elaborează programe de știri sau de actualități.